Pályázati felhívás a 2nd World Congress on Undergraduate Research konferencián való részvétel támogatására

Az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet a 2nd World Congress on Undergraduate Research konferencián való részvétel támogatására, kimagasló tudományos diákköri tevékenységet végző, az ÁOK, FOK, GYTK, NK és EK bármely szakán tanuló, helyi TDK konferencián már előadást tartott hallgatók részére, akik olyan előadást tartani vagy posztert bemutatni szándékoznak, amelyben a hallgató első szerző. Előnyben részesülnek a helyi konferencián díjazott (1-3. helyezett és különdíjas) hallgatók.
A konferencia időpontja: 2019. május 23-25.
Absztrakt beadási határidő: 2018. október 16.
Pályázat beadási határidő: 2018. október 5., déli 12 óra
Konferencia honlapja: https://uol.de/en/worldcur2019
A pályázat elbírálásának szempontjai: 
Helyi és országos TDK konferencián tartott előadások, pályamunkák, in extenso közlemények, nem TDK konferencián tartott előadás/poszterbemutatás. A nyertesek a legmagasabb pontszámú pályázatot benyújtó hallgatókból kerülnek ki, akik számára a pályázat anyagi támogatást nyújt, melyet regisztrációs díjra, szállásköltségre illetve útiköltségre lehet elkölteni.
 
Minden jelentkezőnek csatolnia kell a konferencián bemutatandó előadáshoz tartozó absztraktot (cím, szerzőlista), a konferencia nevét, időpontját, helyszínét és internetes honlapját illetve az igényelt támogatás összértékét és részletes felosztását (regisztrációs díj, szállásköltség, útiköltség).
 
A pályázatban feltüntetett valamennyi tudományos diákköri tevékenységet igazolni szükséges a következő dokumentumok benyújtásával:
-helyi és országos TDK konferencián tartott előadások: a TDT honlapjáról letölthető igazolás segítségével
-pályamunkák: a TDT honlapjáról letölthető igazolás segítségével
-in extenso közlemények: a cikk megjelenési idejét és helyét, valamint absztraktját is tartalmazó címoldalának fénymásolata (illetve amennyiben a fenti három információ nincs a címoldalon akkor további oldalak is)
-nem TDK konferencián történő részvétel: a konferenciakiadvány címlapjának és absztraktot tartalmazó oldal(ai)nak fénymásolata
A pályázat beadásának határideje: 2018. október 5-e, déli 12 óra, Tanulmányi Osztály 103-as szoba. Derzsi Judit.
 
A határidő után beérkezett pályázatokat (vagy igazolásokat) nem tekintjük érvényesnek. Az elbírálást követően a pályázat eredményét a honlapon közzétesszük, várhatóan október 10-ig.

Pályázat száma és címe: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 , Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése

 

back

Hírek

Újra pattog
2018 december 14. 10:38 (péntek)
Karácsonyi meglepetés
2018 december 14. 07:33 (péntek)
Elismert debreceni joghallgató
2018 december 11. 12:12 (kedd)
Felsőházat érő győzelem
2018 december 10. 12:15 (hétfő)
Feltenni az i-re a pontot
2018 december 7. 11:53 (péntek)