Pályázati felhívás a „HMAA Balatonfüred 2019” konferencián való részvétel támogatására


Az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet meg a „HMAA Balatonfüred 2019” konferencián történő részvétel támogatására, kimagasló tudományos diákköri tevékenységet végző hallgatók számára, akik a konferencián angol vagy magyar nyelvű előadást szándékoznak tartani.
 
A konferencia időpontja és helyszíne: 2019. augusztus 30-31. (péntek-szombat), Balatonfüredi Állami Szívkórház. Honlap: https://hmaa.org/meeting/balatonfured/2019/
Tekintettel arra, hogy egyetemi hallgatók részére a HMAA éves tagság ingyenes és a tagok számára kedvezményes regisztrációs díjat biztosítanak a szervezők a pályázat beadásának feltétele a tagsági kérelem pályázathoz csatolása. A tagság igénylésének elérhetősége a honlapra történő bejelentkezés után: http://www.hmaa.org/chapters/hungary/membership/
A pályázat elbírálásának szempontjai: Helyi és országos TDK konferencián tartott előadások, pályamunkák, in extenso közlemények, nem TDK konferencián tartott előadás/poszterbemutatás. A helyi TDK konferencián díjazott előadók előnyt élveznek a nem díjazottakkal szemben illetve az angol nyelvű előadást vállaló magyar hallgatók a magyar nyelvű előadást vállalókkal szemben.
Minden jelentkezőnek csatolnia kell a konferencián bemutatandó előadáshoz tartozó absztraktot. Az absztraktok formai követelményei elérhetők a konferencia honlapján:
https://hmaa.org/meeting/balatonfured/abstract/
A pályázatban feltüntetett valamennyi tudományos diákköri tevékenységet igazolni szükséges a következő dokumentumok benyújtásával:
-helyi és országos TDK konferencián tartott előadások: a TDT honlapjáról letölthető igazolás segítségével
-pályamunkák: a TDT honlapjáról letölthető igazolás segítségével
-in extenso közlemények: a cikk megjelenési idejét és helyét, valamint absztraktját is tartalmazó címoldalának fénymásolata (illetve amennyiben a fenti három információ nincs a címoldalon akkor további oldalak is)
-nem TDK konferencián történő részvétel: a konferenciakiadvány címlapjának és absztraktot tartalmazó oldal(ai)nak fénymásolata
A nyertesek a legmagasabb pontszámú pályázatot benyújtó hallgatókból kerülnek ki. Az ÁOK bármely szakán tanuló hallgatók részére maximum 35.000 Ft/fő összegig nyújt támogatást a pályázat, melyet regisztrációs díjra, a szállásra illetve útiköltségre lehet elkölteni és amiket számla ellenében az egyetem utólag térít majd meg. Nem ÁOK-s hallgatók esetén az adott kar anyagi helyzetétől függően nyújt támogatást. A határidőig a tagság igénylését mindenki végezze el!
A pályázat beadásának határideje: 2019. május 13., déli 12 óra, Tanulmányi Osztály 103-as szoba.
A határidő után beérkezett pályázatokat (vagy igazolásokat) nem tekintjük érvényesnek. Az elbírálást követően a pályázat eredményét a honlapon közzétesszük, várhatóan május 13-án este.
A regisztrációs határidő  május 15 így a sikeresen pályázott hallgatók még be tudnak regisztrálni!
 

back

Hírek

Világbajnokok a Debreceni Egyetemen
2019 augusztus 27. 10:09 (kedd)
Parádés futsal rajt
2019 augusztus 27. 09:30 (kedd)
Rektori interjú a Kossuth Rádióban
2019 augusztus 26. 09:37 (hétfő)
Pályán a futsalosok is
2019 augusztus 23. 10:52 (péntek)
Edzőképző konferencia az egyetemen
2019 augusztus 22. 10:54 (csütörtök)