Pályázati felhívás konferencián való részvétel támogatására a 2019. november-2020. március időszakra

Az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet tudományos konferencián történő részvétel támogatására, kimagasló tudományos diákköri tevékenységet végző, az ÁOK, NK, FOK, GYTK vagy EK bármely szakán tanuló, akik hazai vagy Európában rendezendő konferencián szándékoznak előadást tartani vagy posztert bemutatni, amelyben a pályázó hallgató az első szerző. A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek a helyi konferencián díjazott (1-3. helyezett és különdíjas) hallgatók.
A konferencia Magyarországon vagy Európa bármely országában 2019. november 1. – 2020. március 31. közötti periódusban kerüljön megrendezésre.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
Helyi és országos TDK konferencián tartott előadások, pályamunkák,
in extenso közlemények,
nem TDK konferencián tartott előadás/poszterbemutatás.
A nyertesek a legmagasabb pontszámú pályázatot benyújtó hallgatókból kerülnek ki, akik számára a pályázat anyagi támogatást nyújt, melyet regisztrációs díjra, szállásköltségre illetve útiköltségre lehet elkölteni.
 
Minden jelentkezőnek csatolnia kell a konferencián bemutatandó előadáshoz tartozó absztraktot (cím, szerzőlista), a konferencia nevét, időpontját, helyszínét és internetes honlapját illetve az igényelt támogatás összértékét ÉS részletes felosztását (regisztrációs díj, szállásköltség, útiköltség). Arról is nyilatkozni kell, hogy a konferenciára az absztraktját elfogadták-e már vagy arról majd a későbbiekben a konferencia szervezői fognak dönteni.
 
A pályázatban feltüntetett valamennyi tudományos diákköri tevékenységet igazolni szükséges a következő dokumentumok benyújtásával:
-helyi és országos TDK konferencián tartott előadások: a TDT honlapjáról letölthető igazolás segítségével
-pályamunkák: a TDT honlapjáról letölthető igazolás segítségével
-in extenso közlemények: a cikk megjelenési idejét és helyét, valamint absztraktját is tartalmazó címoldalának fénymásolata (illetve amennyiben a fenti három információ nincs a címoldalon akkor további oldalak is)
-nem TDK konferencián történő részvétel: a konferenciakiadvány címlapjának és absztraktot tartalmazó oldal(ai)nak fénymásolata
 
A pályázat beadásának határideje: 2019. október 22-e, déli 12 óra, Tanulmányi Osztály 103-as szoba.
 
A határidő után beérkezett pályázatokat (vagy igazolásokat) nem tekintjük érvényesnek. Az elbírálást követően a pályázat eredményét a honlapon közzétesszük és a nyerteseket e-mailben értesítjük, várhatóan október 29-ig.

 
Pályázat száma és címe: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 , Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése

back

Hírek

Világbajnokok a Debreceni Egyetemen
2019 augusztus 27. 10:09 (kedd)
Parádés futsal rajt
2019 augusztus 27. 09:30 (kedd)
Rektori interjú a Kossuth Rádióban
2019 augusztus 26. 09:37 (hétfő)
Pályán a futsalosok is
2019 augusztus 23. 10:52 (péntek)
Edzőképző konferencia az egyetemen
2019 augusztus 22. 10:54 (csütörtök)