Pályázati felhívás Weszprémi-díj és Török József-díj elnyerésére

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsa (TDT) pályázatot hirdet Weszprémi-díj és Török József-díj elnyerésére. Weszprémi díjra pályázhat minden általános orvostudományi karon tanuló, végzős hallgató. Török József-díjra pályázhat a Debreceni Egyetemen, általános orvostudományi karhoz tartozó osztott képzésben részt vevő, végzős hallgató. A pályázatok célja a kimagasló tudományos tevékenységet és tanulmányi eredményt felmutató hallgatók díjazása. A díj ünnepélyes keretek között a diplomaosztó ünnepségén kerül átadásra. A pályázatokat (a TDT régi honlapjáról (http://tdk.med.unideb.hu/content/let%C3%B6lthet%C5%91-dokumentumok) letölthető word dokumentum számítógépen történt kitöltése utáni kinyomtatását és pályázó általi aláírását követően) egy példányban 2017. május 18., déli 12 óráig kell eljuttatni az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácshoz (Derzsi Judit, TDT adminisztrátor, ÁOK Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály, 103. szoba).
 
A pályázathoz MINDENKÉPPEN csatolni kell az alábbi dokumentumok mindegyikét:
 • egy igazolást, melyben az Intézet/Klinika igazgatója igazolja a hallgató TDK tevékenységét,
 • a TDK előadások, pályamunkák kivételével minden publikáció (közlemény, absztrakt) fénymásolatát, tudományos vagy tanulmányi eredményt (pl. tanulmányi verseny) igazoló irat fénymásolatát, ill. konferencia részvétel esetében lehetőleg a konferencia kiadvány vonatkozó részének másolatát,
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát,
 • a Tanulmányi Osztály által hitelesített indexmásolatot.
 
A pályázatoknak tartalmaznia kell a következő adatokat:
 • a hallgató által írt tudományos diákköri pályamunkák címei, szerzői és a beadás éve
 • a hallgató által tartott tudományos diákköri előadások (helyi TDK konferencia, más egyetem helyi TDK konferenciája, országos TDK konferencia) címei, szerzői, az előadás éve és az előadó neve, amennyiben az nem egyezik meg az elsőszerzővel
 • in extenso közlemények listája (szerzők, közlemény címe, folyóirat neve, kötet, oldalszám, megjelenés éve)
 • a hallgató által tartott kongresszusi előadások (szerzők, előadás címe, konferencia címe, ideje, helye, az előadó neve, ha az nem egyezik meg az elsőszerzővel)
 • kongresszusi poszterek (szerzők, cím, konferencia címe, ideje, helye)
 • demonstrátorság ideje félévekben
 • nyelvvizsgák (típus, nyelv, megszerzés ideje)
 • összes félév tanulmányi átlageredménye
 • egyéb tanulmányi és tudományos eredmények (pl. tanulmányi versenyek)
 • közösségi tevékenység (pl. MOE, HÖK, TDK).
 
Debrecen, 2017. április 28.
                                                                                                    Dr. Erdődi Ferenc sk.
                                                                                                         egyetemi tanár
                                                                                    a Tudományos Diákköri Tanács elnöke
 

back

Hírek

Egy évszázad történetei
2018 október 16. 12:33 (kedd)
Focival a lelki egészségért!
2018 október 16. 10:11 (kedd)
Magyar bajnoki cím után vb-siker
2018 október 15. 14:21 (hétfő)
Díszoklevél az egykori végzősöknek
2018 október 15. 10:55 (hétfő)
Tovább hasít a jégkorongcsapat
2018 október 15. 10:06 (hétfő)