A Tudományos Diákköri Tanács és tagjai

Működés és tagok

A Tudományos Diákköri Tanács (TDT) a Debreceni Egyetem, (DE) Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánjának megbízásából működik. A TDT a tudományos diákköri munkával kapcsolatos feladatokat látja el a Debreceni Egyetem ÁOK-n, illetve külön megállapodás alapján a következő karokon is: Fogorvostudományi Kar (FOK), Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK), Népegészségügyi Kar (NK) és Egészségtudományi Kar (EK). A TDT végrehajtó szerve az elnökség (TDTE). Tagjai az elnök és az oktatói titkár(ok), akiket a DE ÁOK dékánja nevez ki, valamint a hallgatói elnök és hallgatói titkár, akiket az elnök jelölése alapján a Választmány választ meg. A TDT határozatait a jelen lévő tagok egyszerű többségével hozza; azokat a honlapján keresztül nyilvánossá teszi. A szavazás akkor érvényes, ha a TDT tagjainak több, mint 50 %-a jelen van. A TDT intézményi konferenciákat szervez, gondoskodik a bíráló bizottságok felállításáról. Nyilvántartásba veszi (teljes jogú TDK taggá nyilvánítja) azokat a hallgatókat, akik munkájukról TDK előadás vagy pályamunka formájában már számot adtak. Külön kérelemre nyilvántartásba veszi (teljes jogú TDK taggá nyilvánítja) azokat a hallgatókat, akik tudományos társaságok kongresszusain szerepeltek vagy tudományos folyóiratban publikáltak. A TDT ösztöndíjakat, tanulmányutakat hirdethet meg, és a pályázatok alapján dönt a támogatások mértékéről és odaítéléséről. A TDT hallgató és oktató képviselőket küld az OTDT szakbizottságaiba. A TDTE irányítja és összehangolja az intézeti (klinikai) diákköri tevékenységet. Működése közvetlenül az ÁOK dékánjának felügyelete alá tartozik.
 
A Tudományos Diákköri Tanács tagjai a 2020-2021-es tanévben
Elnök Dr. Erdődi Ferenc Orvosi Vegytani Intézet 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; közvetlen tel.: (52) 518-600 / 61178 , helyi mellék: 61178, fax: (52) 412-566
Oktatói titkár Dr. Bereczky Zsuzsanna Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; (52)411-717/56295, fax: (52)340-011
Oktatói titkár Dr. Szentandrássy Norbert Élettani Intézet 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; (52)411-717/55677, fax: (52) 255-116
Hallgatói elnök Szabó Máté ÁOK VI. (Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet) mate193a@gmail.com   
Hallgatói titkár Csíkos Csaba ÁOK IV. (Vegytan) csikosc1997@gmail.com  
 
ÁOK oktatói tagok:
Dr. Árokszállási Anita, Onkológiai Intézet
Dr. Bay Péter, Orvosi Vegytani Intézet
Dr. Csépány Tünde, Neurológiai Tanszék
Dr. Fagyas Miklós, Kardiológiai Intézet
Dr. Kristóf Endre Károly, Biokémiai és Mol. Biol. Int.
Dr. Pénzes-Daku Krisztina, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
Dr. Ráduly Arnold, Kardiológiai Intézet
Dr. Rehó Bálint, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Dr. Vereb György, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Dr. Végh Tamás, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
Dr. Zákány Róza, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 
ÁOK hallgatói tagok:
Bárány Anna ÁOK VI. (Onkológiai Intézet)
Csige Dóra ÁOK Mol. Biol. MSC II. (Gyerekgyógyászati Intézet)
Gargya Péter ÁOK V. (Biokémiai és Mol. Biol. Int.)
Kemenes Gréta ÁOK IV. (Biokémiai és Mol. Biol. Int.)
Kothalawala Edward Saman ÁOK V. (Kardiológiai Intézet)
Miterli Mirjam ÁOK VI. (Belgyógyászati Intézet)
Simon Ádám Antal ÁOK VI. (Kardiológiai Intézet)
Tóth Eszter Lilla ÁOK VI. (Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék)
Tóth Péter ÁOK IV. (Orvosi Vegytani Intézet)
Tömöri Dóra ÁOK V. (Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék)
Zsigrai Emese ÁOK VI. (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 
Delegált tagok:
Egészségügyi Kar o: Dr. Erdei Renáta
Egészségügyi Kar h: Csomaközi Daiana
Fogorvostudományi Kar o: Dr. Kelentey Barna
Fogorvostudományi Kar h: Oláh Marcell FOK III
Gyógyszerésztudományi Kar o: Dr. Bak István
Gyógyszerésztudományi Kar h: Kovács Réka GYTK IV.
Népegészségügyi Kar o.: Dr. Zsuga Judit, Dr. Nagy Attila Csaba
Népegészségügyi Kar h: Berki Krisztina rehab. MSc, Molnár Judit népegészségügyi ell.

Hírek

Eredményes fehérjekutatások
2021 szeptember 20. 09:29 (hétfő)
RUR-rangsor: élen az orvosképzésben
2021 szeptember 20. 08:02 (hétfő)
A reumatológia újdonságai
2021 szeptember 17. 08:57 (péntek)
Sikeres sportolóit díjazta a DE
2021 szeptember 16. 08:31 (csütörtök)
Európai Egyetemi Játékok a DE-n
2021 szeptember 15. 13:51 (szerda)