A Tudományos Diákköri Tanács és tagjai

Működés és tagok

Tudományos Diákköri Tanács (TDT) a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Tudományos Bizottságának albizottságaként működik, és ellátja a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) más karainak és intézeteinek tudományos diákköri feladatait is. A TDT határozatait egyszerű többséggel hozza. Azokat, valamint a határozatok alapjául szolgáló szempontokat nyilvánosságra hozza. A szavazás akkor érvényes, ha a TDT tagjainak legalább 50 %-a plusz 1 fő jelen van. A TDT végrehajtó szerve az elnökség (TDTE). Tagjai az elnök, az oktatói titkárok, akiket az Orvos- és Egészségtudományi Centrum tudományos igazgatója nevez ki, valamint a hallgatói elnök és a hallgatói titkár, akiket a választmány választ meg. 
A TDT intézményi konferenciákat szervez, gondoskodik a bíráló bizottságok felállításáról. Teljes jogú TDK taggá nyilvánítja azokat a hallgatókat, akik munkájukról előadás vagy pályamunka formájában már beszámoltak, tudományos társaságok kongresszusain szerepeltek vagy tudományos folyóiratban publikáltak. A TDT ösztöndíjakat hirdet meg, és a pályázatok alapján dönt a támogatások odaítéléséről. A TDT hallgató és oktató képviselőket küld az OTDT szakbizottságaiba. A TDTE irányítja és összehangolja az intézeti és klinikai diákkörök tevékenységét. Működése közvetlenül a tudományos igazgató felügyelete alá tartozik.
 
A Tudományos Diákköri Tanács tagjai a 2019-2020-as tanévben
Elnök Dr. Erdődi Ferenc Orvosi Vegytani Intézet 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; közvetlen tel.: (52) 518-600 / 61178 , helyi mellék: 61178, fax: (52) 412-566
Oktatói titkár Dr. Bereczky Zsuzsanna Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; (52)411-717/56295, fax: (52)340-011
Oktatói titkár Dr. Szentandrássy Norbert Élettani Intézet 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; (52)411-717/55677, fax: (52) 255-116
Hallgatói elnök Szabó Máté
(ÁOK V.)
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet E-mail: mate193a@gmail.com
Hallgatói titkár Lukács Luca
(ÁOK VI.)
Szülészet E-mail: lukacsluca1995@gmail.com
Oktatók Dr. Bay Péter Orvosi Vegytani Intézet
Dr. Benkő Szilvia Élettani Intézet  
Dr. Csépány Tünde Neurológiai Klinika
Dr. Fagyas Miklós Kardiológia  
Dr. Kristóf Endre Károly Biokémiai és Mol. Biol. Int.
Dr. Pénzes-Daku Krisztina Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
Dr. Ráduly Arnold Kardiológia  
Dr. Rehó Bálint Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Dr. Vereb György Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Dr. Végh Tamás Aneszteziológia
Dr. Zákány Róza Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Hallgatók Badics Árpád, ÁOK VI. (Belgyógyászat A)
Baradács István, ÁOK VI. (Szülészet)
Csige Dóra, ÁOK Mol. Biol. MSc I. (Gyerekklinika)
Csíkos Csaba, ÁOK III. (Vegytan)
Hornyák Rebeka, ÁOK VI. (Onkológia)
Kothalawala William Jayasekara, ÁOK VI. (Anatómia)
Simon Ádám Antal, ÁOK V. (Kardiológia)
Tóth Eszter Lilla, ÁOK V. (KLKT)
Tóth Péter, ÁOK III. (Vegytan)
Tömöri Dóra, ÁOK IV. (KLKT)
Zsigrai Emese, ÁOK V. (Anatómia)
Egészségügyi Kar Dr. Erdei Renáta
Csomaközi Daiana
Fogorvostudományi Kar Dr. Kelentey Barna
Mezei Sándor, FOK V.
Gyógyszerésztudományi Kar Dr. Bak István
Csarkó Zsanett
Népegészségügyi Kar Dr. Lukács Balázs
Szöllősi Gergő
Hortváth Ivett Szalóme, gyógytornász II.
Selejó Petra, népegészségügyi Msc. II.

Hírek

Minimális kapcsolat és tisztaság
2020 április 6. 10:18 (hétfő)
Áttörés az erdőssztyeppek kutatásában
2020 április 6. 08:51 (hétfő)
Intenzív terápiás E-learning képzés
2020 április 3. 17:16 (péntek)
Támogatás az orvosi egyetemeknek
2020 április 3. 11:41 (péntek)
Szívbetegek: kezelés és elkülönítés
2020 április 3. 08:31 (péntek)