A Tudományos Diákköri Tanács és tagjai

Működés és tagok

A Tudományos Diákköri Tanács (TDT) a Debreceni Egyetem, (DE) Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánjának megbízásából működik. A TDT a tudományos diákköri munkával kapcsolatos feladatokat látja el a Debreceni Egyetem ÁOK-n, illetve külön megállapodás alapján a következő karokon is: Fogorvostudományi Kar (FOK), Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK), Népegészségügyi Kar (NK) és Egészségtudományi Kar (EK). A TDT végrehajtó szerve az elnökség (TDTE). Tagjai az elnök és az oktatói titkár(ok), akiket a DE ÁOK dékánja nevez ki, valamint a hallgatói elnök és hallgatói titkár, akiket az elnök jelölése alapján a Választmány választ meg. A TDT határozatait a jelen lévő tagok egyszerű többségével hozza; azokat a honlapján keresztül nyilvánossá teszi. A szavazás akkor érvényes, ha a TDT tagjainak több, mint 50 %-a jelen van. A TDT intézményi konferenciákat szervez, gondoskodik a bíráló bizottságok felállításáról. Nyilvántartásba veszi (teljes jogú TDK taggá nyilvánítja) azokat a hallgatókat, akik munkájukról TDK előadás vagy pályamunka formájában már számot adtak. Külön kérelemre nyilvántartásba veszi (teljes jogú TDK taggá nyilvánítja) azokat a hallgatókat, akik tudományos társaságok kongresszusain szerepeltek vagy tudományos folyóiratban publikáltak. A TDT ösztöndíjakat, tanulmányutakat hirdethet meg, és a pályázatok alapján dönt a támogatások mértékéről és odaítéléséről. A TDT hallgató és oktató képviselőket küld az OTDT szakbizottságaiba. A TDTE irányítja és összehangolja az intézeti (klinikai) diákköri tevékenységet. Működése közvetlenül az ÁOK dékánjának felügyelete alá tartozik.
 
A Tudományos Diákköri Tanács tagjai a 2021-2022-es tanévben
Elnök Dr. Erdődi Ferenc Orvosi Vegytani Intézet 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; közvetlen tel.: (52) 518-600 / 61178 , helyi mellék: 61178, fax: (52) 412-566
Oktatói titkár Dr. Bereczky Zsuzsanna Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; (52)411-717/56295, fax: (52)340-011
Oktatói titkár Dr. Szentandrássy Norbert Élettani Intézet 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.; (52)411-717/55677, fax: (52) 255-116
Hallgatói elnök Csikos Csaba ÁOK IV. (Vegytan) csikosc1997@gmail.com  
Hallgatói titkár Vereb Márk ÁOK III. (Biofizikai és Sejtbiol. Int.) markvereb@gmail.com  
 
ÁOK oktatói tagok:
Dr. Árokszállási Anita, Onkológiai Intézet
Dr. Balázs Margit, Népegészség- és Járványtani Intézet
Dr. Csépány Tünde, Neurológiai Tanszék
Dr. Fagyas Miklós, Kardiológiai Intézet
Dr. Kristóf Endre Károly, Biokémiai és Mol. Biol. Int.
Dr. Pénzes-Daku Krisztina, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék
Dr. Ráduly Arnold, Kardiológiai Intézet
Dr. Vereb György, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Dr. Végh Tamás, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
Dr. Zákány Florina, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Dr. Zákány Róza, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 
ÁOK hallgatói tagok:
Gargya Péter ÁOK VI. (Biokémiai és Mol. Biol. Int.)
Gömöri Lídia ÁOK IV. (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Int.)
Györgyi Zalán Zoltán  ÁOK II. (Biofizikai és Sejtbiol. Int.)
Hodossy Takács Rebeka ÁOK VI. (KLKT)
Kemenes Gréta ÁOK V. (Biokémiai és Mol. Biol. Int.)
Kothalawala Edward Saman ÁOK VI. (Kardiológiai Intézet)
Kurtán Kitti ÁOK III.  (Biofizikai és Sejtbiol. Int.)
Naarki Nartey (Népegészség- és Járványtani Intézet)
Tóth Péter ÁOK V. (Orvosi Vegytani Intézet)
Vas Lilla ÁOK VI. (Szülészet)
Vígh Barbara ÁOK III.  (Biofizikai és Sejtbiol. Int.)
 
Delegált tagok:
Egészségügyi Kar o: Jávorné Dr. Erdei Renáta
Egészségügyi Kar h: Tardi Orsolya Judit
Fogorvostudományi Kar o: Dr. Kelentey Barna
Fogorvostudományi Kar h: Kovács Bálint Szilveszter FOK II
Gyógyszerésztudományi Kar o: Dr. Bak István
Gyógyszerésztudományi Kar h: Kovács Réka GYTK V.
Népegészségügyi Kar o.: Dr. Zsuga Judit, Dr. Nagy Attila Csaba
Népegészségügyi Kar h: Margitai Virág, Finta Aletta Mária

Hírek

Új szakkollégium az IK-án
2021 december 13. 09:52 (hétfő)
Fókuszban a gyógyszervizsgálatok
2021 december 11. 13:27 (szombat)
Online toboroz az Egészségügyi Kar
2021 december 8. 08:54 (szerda)
Középpontban az idősek
2021 december 7. 11:19 (kedd)
Fókuszban a zöld biotechnológia
2021 december 6. 14:51 (hétfő)