Helyezettek 2017

Helyezettek 2017

Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia, patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan

1.helyezés:
Szilágyi Anna
A rekreációs mozgás szerepe a kognitív képességek és neurodegeneratív eltérések javításában aging patkány modellen
2.helyezés:
Ritók Adrienn
A perineuronális háló összetétele a cholinerg motoneuronok környezetében
3.helyezés:
Szarvas Dóra
Az extracellularis matrix molekulák eloszlása a pararubralis térség területén
4.helyezés:
Dóra Fanni
A gerincvelő III-as laminájában található alacsony küszöbű primer afferens bemenetet fogadó sejtek morfológiai vizsgálata
5.helyezés:
Bauer Balázs
PACAP KO egerek ízületi porcának jelátviteli zavarai
6.helyezés:
Hadházi Dorottya
In utero elektroporáció alkalmazása a gerincvelői hátsó szarv neuronjainak morfo-funkcionális vizsgálatára  (Application of in utero electroporation for the morpho-functional investigation of spinal dorsal horn neurons)
7.helyezés:
Szilágyi Szabolcs
A thymus daganatok patológiai diagnosztikája, új terápiás célpont a PD-L1?
7.helyezés:
Mava Roshni Suresh
Altered aggrecan expression in bullous keratopathy
9.helyezés:
Lengyel Máté
Chemopreventív gyógyszerkombinációk hatásának vizsgálata immunhisztokémiai markerek révén
10.helyezés:
Bacsó Zsófia
Aurora B kináz klasszikus Hodgkin lymphomában: neoplasztikus óriássejtek immunhisztokémiai vizsgálata digitális képanalízissel
11.helyezés:
Tomcsik Lilla Éva
Szívizomzat új post mortem szövettani feldolgozási módszere a klinikai vizsgálati eredmények validálásához szívizomelhaláson átesett betegek esetén
12.helyezés:
Kormos Dóra
Molekuláris markerek kimutatása tüdőrák különböző típusú mintáiból
13.helyezés:
Leigh Lydia Annabel
Leigh syndrome: A clinicopathological review
14.helyezés:
Balla Boglárka
Kerékpár, elektromos kerékpár, segédmotorkerékpár és motorkerékpár balesetek vizsgálata Hajdú-Bihar Megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 2007-2016 között
 
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás

1.helyezés:
Molnár Valéria
Izomrelaxáció monitorozása a hazai gyakorlatban
2.helyezés:
Farkas Tamás
A vecuronium reziduális hatásának felfüggesztése sugammadex segítségével a négyes ingerlésre adott négy izomválasz visszatérésekor: prospektív, vakosított, randomizált kontrollált dózis-hatás vizsgálat
3.helyezés:
Kovács Veronika
Prospektív felmérés a subarachnoidalis vérzett (SAV) betegekben kialakuló Takotsubo Cardiomyopathia (TS) kialakulását befolyásoló tényezőkről
4.helyezés:
Mező István
Az adductor pollicis és abductor digiti minimi izmokon végzett electromyographiás alapú neuromuscularis monitorozás eredményeinek összehasonlítása
5.helyezés:
Óbert Marianna
Donordiagnózisok gyakorisága a DEKK Idegsebészeti Klinika Intenzív Osztályán 2010-14 között
6.helyezés:
Fedor Marianna
Magnézium-szulfát hatása a rocuronium által kiváltott izomrelaxációra
7.helyezés:
Altahnoon Mohammed Hassan M
Comparative investigation of acceleromyography and electromyography based intraoperative neuromuscular transmission monitoring.
8.helyezés:
Végh Lilla
A pitvarfibrilláció sürgősségi terápiájának és kezelési algoritmusainak egyes kérdései
Biokémia, kísérletes onkológia, jelátvitel
1.helyezés:
Okos Andrea
Luteinizáló hormon-releasing hormon receptor splice variánsainak szerepe az uvealis melanoma célzott terápiájában
2.helyezés:
Marsi Eszter Andrea
A SMOOTHELIN-SZERŰ 1 FEHÉRJE MIOZIN FOSZFATÁZ ÁLTALI SZABÁLYOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA
3.helyezés:
Kolostyák Zsuzsanna
Az all-trans retinsav antiproliferatív hatásának vizsgálata glioblastoma sejtvonalon
4.helyezés:
Farkas Flóra
Szingénikus tumorok vizsgálata hipoxiát és angiogenezist célzó PET radiofarmakonokkal
5.helyezés:
Toldi Vanda
A HTLV-2 proteáz gátlásának vizsgálata
6.helyezés:
Bogár Anita
Humán és egér transzglutamináz 2 kísérletes és funkcionális összehasonlítása
7.helyezés:
Barta Aliz
Módosított flavonoid vegyületek tumorsejtek proliferációjára és életképességére gyakorolt hatásai
8.helyezés:
Szabó Bernadett
A mitokondriális hasadásért felelős Drp1 fehérje rekombináns mutánsainak előállítása és vizsgálata.
9.helyezés:
Csutak Tímea Imola
Nekrotikus sejtek fagocitózisa: mechanizmus és immunológiai következménye
10.helyezés:
Cho Sinyoung
The presence of HOFI augments tumor proliferation in A2058 human melanoma cells
11.helyezés:
Papp Fruzsina Réka
HOFI-hiányos B16-F10 egér melanóma sejtvonalak létrehozása CRISPR technológiával
12.helyezés:
Székely Tímea
Eikozanoidok mennyiségi meghatározása célzott tömegspektrometriás módszerrel
12.helyezés:
Viszokai Vivien
BRAF inhibítor rezisztenciával összefüggő invazív tulajdonság vizsgálata melanoma malignum sejtvonalakon
14.helyezés:
Csőke Ádám
Deamidált gliadin peptiddel (DGP) és coeliákiás betegek DGP-specifikus antitesteivel keresztreagáló emlős fehérjék vizsgálata
15.helyezés:
Lente Gréta
A bélflóra megváltozásának hatása 4T1 emlőtumoros egerek túlélésére egérmodellben
 
Élettan, kórélettan, elektrofiziológia

1.helyezés:
Tamás Judit
Megelőzhető-e a diabéteszes kardiomiopátia?
2.helyezés:
Oláh Nikolett
Hím és nőstény mRen2 patkányokban eltérő a vaszkuláris adaptáció a krónikus magas vérnyomáshoz
3.helyezés:
Fehér Ádám
A sejtciklus hatása a BK csatorna fenotípusára glioblasztóma sejteken
4.helyezés:
Kovács Kinga Bernadett
A ferryl-hemoglobin lokalizációja és kialakulása az ateroszklerotikus léziókban
5.helyezés:
Kálmándi Rita Angéla
Visszafordítható-e a fiziológiás szívizom hipertrófia?
6.helyezés:
Kulin Flóra
Illékony anaestheticumok gátolják a TRPM3 ioncsatorna működését
7.helyezés:
Posta Zsuzsa
A NEURO-MUSCULARIS JELÁTVITEL VIZSGÁLATA PXDN HIÁNYOS EGEREKBEN
8.helyezés:
Gulyás Hajnalka
A görögszéna mag és hatóanyaga táplálkozásra és szénhidrát anyagcserére gyakorolt hatásának vizsgálata
9.helyezés:
Szécsy Dóra
Kannabinoid vegyületek lehetséges antitumor hatásainak vizsgálata ovárium karcinóma in vitro sejtes modelljén
10.helyezés:
Olafsdottir Thorbjörg
Metabotropic glutamate receptors contribute to astrocyte-dependent regulation of neuronal excitability in the pedunculopontine nucleus (PPN)
11.helyezés:
Hegedűs Hajnalka
A desferricoprogén gátolja az atheroszklerózis patomechanizmusát
12.helyezés:
Kim Kyoung-Chan
Characterization of genetically identified glutamatergic neurons in the pedunculopontine nucleus (PPN) of mice
 
Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia, onkológia, hematológia-hemosztazeológia, szemészet

1.helyezés:
Lajos Anikó
Három, a SERPINC1 gén C-terminálisán lévő és egy korai STOP kodont eredményező új, antitrombin deficienciát okozó eltérés patogenitásának jellemzése
2.helyezés:
Hassan Jasmin
A corneális denzitometria változása keratorefraktív beavatkozásokat követően
3.helyezés:
Kébel Zsófia
Vedolizumab indukciós kezelés gyulladásos bélbetegségekben
4.helyezés:
Suga Boglárka
A tradícionális szerológiai antitestek prognosztikai szerepének újragondolása Crohn-betegségben – középpontban az immunglobulin osztályok
5.helyezés:
Szabó Zsuzsa
A humán XIII-as véralvadási faktor izopeptidáz aktivitásának karakterizálása
6.helyezés:
Berindán Krisztina
SZEMÉSZETI ELVÁLTOZÁSOK VESETRANSZPLANTÁLT BETEGEKBEN
7.helyezés:
Jónás Alexa
Szérum sTREM-1 szint mérése a cirrhosishoz társuló infekciók kimutatására, illetve a rövidtávú halálozás előrejelzésére
8.helyezés:
Ujhelyi Balázs
A fehérjeszegény diéta és Ketosteril kezelés hatása az idült vesebetegség progressziójára
 
Fogorvostudományok

1.helyezés:
Bohács Judit
Bölcsességfogak apikális papillájából származó őssejtek izolálása és karakterizálása szövetregenerációs kutatásokhoz
2.helyezés:
Szakács Dóra Fanni
Aerogél és hidrogél alapú csontpótló anyagok in vivo vizsgálata patkány calvaria modellen
3.helyezés:
Baji-Gál Fanni
Ős- és népvándorláskori koponyák fogászati vizsgálata
4.helyezés:
Kalas Nándor
A vér vastartalmának szerepe a gyökérkezelt fogú betegek fogainak elszíneződésében
5.helyezés:
Zeinali Ehsan
Candida fajok előfordulási gyakoriságának meghatározása a szájüregben diabeteses betegeknél
6.helyezés:
Pletka Fanni
Klinikai és mikrobiológiai paraméterek változása nem sebészi kezelés hatására krónikus parodontitiszben
7.helyezés:
Török Kitti
A 2-es típusú diabetes mellitus következtében kialakuló orális-, és parodontális elváltozások vizsgálata
8.helyezés:
Fahami Sebastian
Tongue disorders of hepatological patients: geographic tongue
9.helyezés:
Moshref Razavi Soroush
Tongue disorders of hepatological patients: fissured tongue, and rhomboid glossitis
 
Genetika, genomika, kísérletes immunológia, mikrobiológia

1.helyezés:
Bencze Dóra
A SLAMF5 szerepe az autofágia szabályozásában dendritikus sejtekben
2.helyezés:
Nagy Nikolett
Az antibiotikum termelés alatt végbemenő transzkriptomikai változások vizsgálata Streptomyces griseusban
3.helyezés:
Nagy Flóra
Epigenomi és transzkriptomi variabilitás validálása egy CEU trióból származó limfoblasztoid sejtvonalakban
4.helyezés:
Vilimszky Zsófia Blanka
Molekuláris genetikai eltérések ETV6/RUNX1 pozitív acut lymphoblastos leukaemiában
5.helyezés:
Deák Dávid
BGP-15 kezelés hatásainak vizsgálata LPS-sel indukált humán makrofágon (M-MF)
6.helyezés:
Odono A. Eze
Exposure of mouse macrophages to sodium-palmitate decreases their capacity to take up apoptotic cells and induces pro-inflammatory gene expressions
7.helyezés:
Fige Éva
A Nur77 szerepe az efferocitózis szabályozásában
8.helyezés:
Papp Andrea
NLRC5 csendesítés hatása pro-inflammatorikus citokinek termelésére humán LPS-indukált makrofágokon
9.helyezés:
Molnár Noémi Ildikó
Blepharophimosis-Mentális retardáció szindrómák (BMRS)- az intellektuális elmaradás ritka tünetegyüttesei
9.helyezés:
Tasie Onyinyechukwu Eme
EFFECTIVITY OF TEDIZOLID ON METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOOCUS AUREUS (MRSA)  STRAINS IN VITRO
11.helyezés:
Deák Timea Kinga
Új-generációs szekvenálási adatok elemzése különböző algoritmusokkal; R-loop-ok és AtNDX kötőhelyek azonosítása Arabidopsis thaliana-ban
 
Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia, urológia

1.helyezés:
Révész Szabina
A személyre szabott terápia a hemophilia ellátásában
2.helyezés:
Erdős Fruzsina
Az igen kis súlyú koraszülöttek véráram fertőzései
3.helyezés:
Szolnoki Zsuzsanna
A Bardet-Biedl szindróma vizsgálata klinikai exom szekvenálással
4.helyezés:
Al-Muhanna Marie
Faktor VII deficienciában szenvedő gyermekek klinikai és genetikai vizsgálata
5.helyezés:
Varannai Orsolya
Tápláltsági állapot változásának követése a cisztás fibrózis miatt gondozott gyermekek körében
6.helyezés:
Fedor Marianna
Urológiai osztályon kezelt betegeknél észlelt vénás tromboembóliás szövődmények
7.helyezés:
Kuthi Luca Katalin
Congenitalis vitiumok hosszútávú utánkövetése: Fallot-tetralógiával szerzett tapasztalataink
8.helyezés:
Nzeji Chimezie Alexandra
Omalizumab therapy in severe asthma
9.helyezés:
Gecsei Dóra
A radikalis prostatectomia hatékonysága magas rizikójú prostata daganatok kezelésre
10.helyezés:
Tóth Zsófia Fruzsina
RADIKÁLIS PROSZTATEKTÓMIÁK SORÁN A LOKÁLISAN ELŐREHALADOTT TUMOROK  ELŐFORDULÁSA ÉS JELENTŐSÉGE
 
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia, gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet

1.helyezés:
Tóth Anita
Cytotoxikus luteinizáló hormon-releasing hormon analóg hatékonyságának vizsgálata doxorubicin rezisztens uvealis melanoma sejtvonalon
2.helyezés:
Ficsor Fanni
Potenciálisan antibakteriális hatású enzim inhibitorok szintézise
3.helyezés:
Oszlánczi Máté József
Linezolid és Tedizolid In Vitro hatékonyságának összehasonlító vizsgálata Vancomycin rezisztens Enterococcusok (VRE) esetében
4.helyezés:
Kocsis Kristóf
A multifunkciós transzglutamináz 2 különböző típusú transzglutamináz aktivitásainak modulálása reverzibilis inhibitorral
5.helyezés:
Orosz Ferenc
Töltés nélküli mesterséges nukleinsavak szintézise tiol-alkén addícióval
6.helyezés:
Márton Mariann
A doxorubicin indukálta kardiomiopátia és az autofágia kapcsolata
7.helyezés:
Deli Vivien Fanni
Új potenciális vazoaktív hatóanyag kardiovaszkuláris vizsgálata
8.helyezés:
Kapitány Alexandra
Meggy antocianinok gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata Caco-2 gyulladásos bélhám modellen
9.helyezés:
Katona Nikoletta
Terhesség és terhesvitaminok
 
Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

1.helyezés:
Arany Petra
3D nyomtatóval előállított implantátumok biokompatibilitási vizsgálatai
2.helyezés:
Pető Ágota
Tartósítószerek szerkezetének és biokompatibilitási vizsgálatának összefüggése
3.helyezés:
Tóth Éva Titanilla
Gél alapú gyógyszerformák gyermekgyógyászati célú fejlesztése
4.helyezés:
Szabó Levente
ANTOCIANIDIN TARTALMÚ RÁGÓGUMI FORMULÁLÁSA DIREKT PRÉSELÉSES ELJÁRÁSSAL
5.helyezés:
Kósa Dóra
Növényi hatóanyag tartalmú LC rendszerek formulálása és in vitro vizsgálatai
6.helyezés:
Hagymási Alexandra Eszter
Szilimarin-ciklodextrin tartalmú mátrix-tabletták formulálása, in vitro kioldódásvizsgálata és összehasonlítása
7.helyezés:
Nyiri Zsuzsa
Spirulina in vitro vizsgálata HaCaT sejtvonalon és formulálása
8.helyezés:
Árvai István
Fluoreszcensen jelölt hidroxipropil-béta-ciklodextrin gyógyszerhordozó segédanyag farmakokinetikai vizsgálata
 
Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)

1.helyezés:
Ujhelyi Balázs
Az alfa-1-mikroglobulin protektív szerepének vizsgálata ateroszklerózisban
2.helyezés:
Kuthi Luca Katalin
Tüdővéna vezetés visszatérés és aritmia rekurrencia transzkatéteres izoláció után: folyamatos aritmia monitorozásos vizsgálat
3.helyezés:
Üveges Áron
A gyógyszerkibocsátó stentek beültetését követő hosszirányú egyenesedés hatásának vizsgálata a restenosis kialakulása szempontjából háromdimenziós rekonstrukciós analízissel
4.helyezés:
Benőcs Tamás
A SYNTAX Score pontosabb számítása a standard epicardialis szegmentumok és a balkamrai szegmentumok automatikus egymáshoz rendelésével
5.helyezés:
Obajed Al-Ali Nóra
TAVI-n átesett betegeink echokardiográfiás paramétereinek vizsgálata
6.helyezés:
Válóczy Réka
A Syntax-score II és módosított változatainak prognosztikus értéke a 3 ér coronaria betegek hosszú távú túlélésében
7.helyezés:
Vincze Viktória
Különböző pitvarfibrilláció ablációs technikák hatása a véralvadásra és az endotél funkcióra
8.helyezés:
Kiss Barnabás
A vena saphena graftok  nyitvamaradási idejét befolyásoló tényezők vizsgálata
8.helyezés:
Ványai Beatrix
Az iszkémiás szívbetegségben végzett perkután és sebészi revaszkularizáció hosszútávú eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata
8.helyezés:
Nagy László
A szív reszinkronizációs terápia hatékonysága pitvarfibrillációban
11.helyezés:
Urbancsek Réka
Antropometriai jegyek vizsgálata coronaria betegségben
11.helyezés:
Ráduly Arnold Péter
DILATATÍV CARDIOMYOPATHIA IMMUNADSZORPCIÓS KEZELÉSE
13.helyezés:
Gál Kristóf
Diabeteses láb rheoferezis kezelése
14.helyezés:
Kiss Dénes Zsolt
A percutan aortabillentyű ballonplastica eredményességének vizsgálata a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában
15.helyezés:
Kiss Evelin
Kamrai ritmuszavarok szekunder prevenciós ICD implantáció után megtartott vagy mérsékelten csökkent bal kamra funkciójú betegeken
 
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina, sugárterápia

1.helyezés:
Vass Alexandra
Diffúziós MRI megbízhatóságának vizsgálata speciális fantom segítségével 1.5T és 3T térerő mellett.
2.helyezés:
Bicskó Réka Ráhel
PET/CT vizsgálat szerepe a diffúz nagy B-sejtes lymphoma megfelelő kezelésében
3.helyezés:
Gyuricza Barbara
Daganatos sejtek hipoxiás területeinek kimutatására alkalmas Ga-68 jelzett 2-nitro-imidazol-NOPO radiofarmakon előállítása
4.helyezés:
Deák Ágnes
Ra-223 IZOTÓP KEZELÉS ALKALMAZÁSA PROSZTATA RÁKOS BETEGEK CSONT ÁTTÉT KEZELÉSÉBEN
5.helyezés:
Hamar Evelin
Szöveti diffúzió meghatározásának vizsgálata humán agyi DW-MRI mérések és agyatlasz technika használatával.
6.helyezés:
Fekete Albert
Máj vastartalom meghatározása MR képalkotás segítségével
7.helyezés:
Dobronyai Vivien
Intracraniális gadolínium akkumulációjának kimutatása 1,5 T-s képekből gyűjtött adatok alapján
8.helyezés:
Pelyvás Bence
Sclerosis Multiplex terápia longitudinális elemzése MR képalkotó eljárással
9.helyezés:
Nedbál Ádám
A strukturált leletezés megvalósítása
10.helyezés:
Shayan Assadina
The role of collateral system in stroke: imaging analysis
 
Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia


1.helyezés:
Fülöp Zsanett Nikola
A fogíny microcirculatiójának vizsgálata implantatum beültetését követően kísérletes modellben
2.helyezés:
Varga Gábor
A korai vagy késleltetett hatású távoli szervi ischaemiás preconditionálás a hatékonyabb a microcirculatio javítása szempontjából máj ischaemia-reperfusio során?
3.helyezés:
Nadubinszky Gábor
Távoli szervi ischaemiás preconditionálás jótékony micro-rheologiai hatásai máj ischaemia-reperfusio során patkányban
4.helyezés:
Dincol Ilknur
Renal ischemia-reperfusion worsens red blood cells’ micro-rheological properties in the rat
5.helyezés:
Molnár Ákos
Vékonybél ischaemia-reperfusio haemorheologiai paraméterekre kifejtett hatásainak nemi különbségei és korfüggő eltérései patkányban
6.helyezés:
Stark Yoav
Impact of intestinal ischemia-reperfusion on microcirculation of intraabdominal organs in the rat
7.helyezés:
Al-Masri Kazem Shukri
Microcirculatory and histological alterations during and after renal ischemia and reperfusion in a rat model
8.helyezés:
Cherniavsky Konstantin
Investigation of early micro-rheological alterations in intestinal ischemia-reperfusion in a rat model
 
Klinikai és elméleti epidemiológia, egészségügyi szervezés és menedzsment

1.helyezés:
Fehér Sándor
Táplálkozási és fizikai aktivitással kapcsolatos tanácsadást befolyásoló tényezők vizsgálata túlsúlyos páciensek körében.
2.helyezés:
Kapus Dorina Vanda
A 2012-2014 közötti incidens dialízis kezelések gyakoriságának vizsgálata a Magyarországon élő cukorbetegségben szenvedő felnőttek körében
3.helyezés:
Selejó Petra
A háziorvosi preventív szolgáltatások igénybevétele és a felnőttek egészségattitűdje közötti kapcsolat
4.helyezés:
Varga Anna Viktória
Orvoshoz fordulási szokások értékelése melanomában szenvedő betegek esetén
5.helyezés:
Reszegi Bettina
Clostridium difficile fertőzések diagnosztikája SIBA technika segítségével
6.helyezés:
Fekete Melinda
Nikotin dependencia populációs alapú becslése Magyarországon
7.helyezés:
Dede Onisoyonivosekume
Investigation of the determinants of career choice & Migration intentions of 1st – 5th Year foreign General Medicine students in the University of Debrecen
8.helyezés:
Barta Diána
Egészségügyi ellátással kapcsolatos elégedettség felmérése Magyarországon
 
Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat

1.helyezés:
Úr Franciska Eszter
A korai és a késői életkorban kialakuló atópiás dermatitis klinikai jellemzőinek összehasonlító vizsgálata
2.helyezés:
Pákozdy Krisztina Lili
Az apokrin mirigyben gazdag egészséges bőr immunstátuszának összehasonlítása más bőr régiókkal
3.helyezés:
Lóczi Linda
Trombin generáció meghatározása szisztémás lupus eythematosusos (SLE) betegekben
4.helyezés:
Papp Bence Gábor
Szervtranszplantált betegek fényvédelmi és napozási szokásai (kérdőíves vizsgálat)
5.helyezés:
Molnár Eszter
Sjögren-szindróma és glutén-szenzitív enteropathia társulásának jellemzése
6.helyezés:
Petró Fanni
Az anti-neutrofil citoplazmatikus antitest mintázatok azonosítására alkalmas EuroPattern automatizált fluoreszcens mikroszkóp és mintázatfelismerő szoftver összehasonlítása a hagyományos kiértékeléssel
7.helyezés:
Chris-Banigo Dagogo
The role of thrombophilia and autoimmunity in women with unexplained infertility and recurrent implantation failure
8.helyezés:
Tanen Kate Bari-Iye
THROMBOTIC RISK FACTORS OF PATIENTS TREATED WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
 
Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia

1.helyezés:
Balla Gábor
A természetes antikoaguláns fehérjék polimorfizmusainak előfordulása artériás és vénás érbetegségekben és hatásaik a fiatal korban kialakuló trombózis kockázatára
2.helyezés:
Orosz Tünde
Lipopoliszacharid kezelés hatására megváltozott mikroRNS expressziók vizsgálata megakaryocyta sejtekben
3.helyezés:
Stewart Queen Osarumwense
Characterization of ligand binding properties of a new RNase7/Fc fusion protein.
4.helyezés:
Tóth Hajnalka
Az antibiotikum használat és a rezisztencia kapcsolata Gram-negatív baktériumok esetében: a cefalosporin felhasználástól a colistin rezisztenciáig vezető út
5.helyezés:
Pénzes Zsófia
A  XIII-as faktor B alegység kölcsönhatásának vizsgálata más plazma fehérjékkel
6.helyezés:
Zomborszki Anett
Székletdonorok microbiom összetételének vizsgálata MALDI TOF eljárással
7.helyezés:
Szilágyi Bernadett
APTI reagensek összehasonlító vizsgálata különböző betegcsoportokban
8.helyezés:
Jim-Halliday Stephanie Tamunotumini
MEASUREMENT OF IN VITRO EFFECTIVENESS OF CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM AGAINST PSEUDOMONAS AERUGINOSA STRAINS
9.helyezés:
Plaha Beena-Pal Kaur
Vitamin D Status in Colorectal Carcinoma.
10.helyezés:
Széphalmi Zsófia
Két új, IIb laboratóriumi fenotípust eredményező Protein C mutáció molekuláris szintű és funkcionális vizsgálata
11.helyezés:
Treszkai Viktor
A dasatinib hatása a thrombocyta funkcióra
12.helyezés:
Ogunnoiki Toluwanimi Olufunmilayo
INVESTIGATION OF IN VITRO ACTIVITY OF CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM AGAINST EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE (ESBL) POSITIVE E. COLI AND K. PNEUMONIAE STRAINS
13.helyezés:
Zelizi Dóra
Vancomycin rezisztens Enterococcus faecium prevalenciájának és virulenciájának molekuláris vizsgálata
 
Mellkas-, hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet

1.helyezés:
Altorjay István Tibor
Közel harmadával csökkenthető a sarcoidosis miatt műtétre kerülők száma
2.helyezés:
Koncz Rozita
A különböző típusú arterio-venosus dialysis shunt műtétek rövid és hosszú távú eredményességének vizsgálata
3.helyezés:
Barkóczi Alexandra
A SORIN PERCEVAL S VARRATNÉLKÜLI BIOLÓGIAI AORTA MŰBILLENTYŰVEL SZERZETT TAPASZTALATAINK a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában
4.helyezés:
Czibere Bernadett
A PACAP kezelés védő funkcióinak hatása a BMP jelátviteli útvonalra Ischemia Reperfúziós vesekárosodás során
5.helyezés:
Csiba Borbála Éva
A lakossági emlőszűrés hatása a sebészi radikalitásra
6.helyezés:
Tarjányi Vera
Donorszelekciós kritériumok vizsgálata a debreceni veseátültetési programban
7.helyezés:
Krasnyánszki Nóra
A demarkált pancreas necrosis sebészi kezelésének eredményei
8.helyezés:
Gajdátsy Péter
Neuroendokrin májmetasztázisok sebészi kezelése
9.helyezés:
Lakatos Lóránd László
Pancreasfarokban elhelyezkedő vesetumor áttét sebészi kezelése
10.helyezés:
Bódi Anna
A hasnyálmirigy disztális részében lévő neuroendokrin tumorok sebészi kezelése
 
Molekuláris biológia

1.helyezés:
Kerti Ádám
Hippocampalis idegsejtek szelektív jelölése in utero elektroporációval in vivo genom-szerkesztés céljából. (Selective labelling of hippocampal neurons by in utero electroporation for in vivo genom editing)
2.helyezés:
Király Nikolett
A TIMAP-Ser69 foszforilációjának vizsgálata endotél sejtekben
3.helyezés:
Ráduly Arnold Péter
A NAD+ szintézis egy kulcsenzimének vizsgálata U2OS oszteoszarkóma sejtvonalo
4.helyezés:
Papp Csaba
Role of PPARγ in the development and function of the M2 cellular phenotype.
5.helyezés:
Keller Ilka
Az arachidonoylethanolamide szerepe humán cornealis epithel sejtek gyulladásos folyamataiban
6.helyezés:
Filep Orsolya
Piroptotikus sejthalál vizsgálata makrofág sejteken
7.helyezés:
Szabó Lilla
Preszimptomatikus diagnózis Wiskott-Aldrich szindrómában
8.helyezés:
Adamecz Zsuzsanna
A HLA-I. osztályba tartozó gének expressziójának vizsgálata myositises betegekben
9.helyezés:
Takács Tamás Tibor
Bimoclomol típusú vegyületek HSP70 indukáló és szignálútvonal aktiváló hatásának vizsgálata humán makrofágokon
10.helyezés:
Szabó Brigitta
Transzkripciós faktorok hatása egér embrionális őssejtekből származó dendritikus sejt előalakok fejlődésére
10.helyezés:
Viczján Gábor
A PARP1 szerepe aktivált makrofágok oxidatív stresszel szembeni érzékenységének szabályozásában
12.helyezés:
Bodnár Ágnes
Humán papillomavírus 16 onkogének hatása a celluláris nem kódoló RNS-ek expressziójára
13.helyezés:
Balajti Máté
A CabB Ca2+-kötő fehérje fiziológiai szerepének vizsgálata Streptomyces coelicolor-ban
14.helyezés:
Miczi Márió
HIV-2 szabályzó és kiegészítő gének hatása a HIV-1/2 dupla fertőzésre
15.helyezés:
Szinai Mihály
Adenozin 2A receptor izolálása és lokalizációjának vizsgálata egér makrofágok sejtekben
 
Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria

1.helyezés:
Virág Diána
A gyermekkori ártalmas élmények összefüggése a felnőttkori bűnelkövetői magatartás egyes sajátosságaival
2.helyezés:
Szabó Ádám
Az aneurizmális subarachnoideális vérzés és a nem rupturált aneurizmák ellátása a DEKK Idegsebészeti Klinikán 2000 és 2015 között
3.helyezés:
Bernáth Dávid Róbert
Előnyös a másodvonalbeli immunmoduláns kezelés sclerosis multiplexben?
4.helyezés:
Altorjay Laura Veronika
Az elektroneurográfiás vizsgálat jelentősége Guillan-Barré syndroma esetén
5.helyezés:
Válóczy Réka
Tapasztalatok status epilepticus kezelésében
6.helyezés:
Tóth Hedvig
Az arteria basilaris elzáródás kimenetelének vizsgálata a Neurológiai Klinika Intenzív Osztályán
7.helyezés:
Horváth Lilla
A transzkraniális mágneses stimuláció hatása a terápiarezisztens depresszióban
8.helyezés:
Pauleczki Enikő
Mi befolyásolja az akut ischaemiás stroke thrombolysis kezelésekor kialakult intracranialis vérzés kimenetelét?
9.helyezés:
Szécsi Dóra
Az ártalmas gyermekkori élmények és a felnőttkori mentális zavarok összefüggéseinek vizsgálata
10.helyezés:
Piller Róza
Veled vagy nélküled: értelem és érzelem viszonya depresszióban
11.helyezés:
Csurkó Nikolett Dalma
A cerebralis sinus thrombosisok jellemzői és kimenetele
12.helyezés:
Polyák Tímea
Az ENG /EMG vizsgálatok szerepe az ALS diagnosztikájában a 21. században
13.helyezés:
Kerezsi Gréta
Rehabilitációs lehetőségek vizsgálata szorongásos tünetekkel küzdő pszichiátriai betegeknél  - állatasszisztált terápia, mindfulness, kreatív csoportterápia
 
Primer prevenció

1.helyezés:
Zheng Congying
Evaluation of the genotoxic properties of pencycuron, a commonly used phenylurea fungicide
2.helyezés:
Végh Balázs
Népegészségügyi ellenőr hallgatók egészségműveltségének vizsgálata
3.helyezés:
Wang Feifei
Sleep quality and related factors among students at the Faculty of Public Health of the University of Debrecen: A cross-sectional study
4.helyezés:
Batári Zsófia
Önéletrajzi memória vizsgálata egészséges és asztmás személyek körében az Önéletrajzi Interjú eljárás segítségével
5.helyezés:
Bujdosó Orsolya
Kereskedelmi és nem kereskedelmi forgalomból származó tömény szeszesitalok acetaldehid tartalmának meghatározása
6.helyezés:
Erdei Dóra Szibill
Kereskedelmi és nem kereskedelmi forrásból származó tömény szeszesitalok alifás alkohol tartalmának összehasonlítása
7.helyezés:
Muha Bettina
Az önéletrajzi memória vizsgálata egészséges személyek körében az Önéletrajzi Interjú eljárás segítségével
8.helyezés:
László Loretta
Gyógyszerkombináció rákmegelőző hatásának génexpressziós vizsgálata
9.helyezés:
Varga Edina Adrienn
A háziorvosok által nyújtott minimál intervenció gyakorlata Magyarországon
10.helyezés:
Csurka Kinga
Várandósok táplálkozási szokásainak vizsgálata: populációs alapú kohorsz vizsgálat
11.helyezés:
Jámbor Flóra
A testtartás és az ízületi mobilitás mértékének összehasonlító vizsgálata általános iskolás diákok körében
11.helyezés:
Kálya Réka
Várandós nők prekoncepcionális folsav bevitelét meghatározó tényezők vizsgálata
13.helyezés:
Lin Xiaoxia
SHARPS INJURIES IN THE HEALTH CARE PERSONNEL OF A CHINESE HOSPITAL
14.helyezés:
Szabó János
Az áruszállításban előforduló kémiai szennyezőkkel szembeni munkavédelmi intézkedések jogszabályi háttere hazánkban
15.helyezés:
Bollmann Anna Klaudia
A szomatizáció egy lehetséges patogenezise
 
Sejtbiológia, sejtélettan, biofizika, bioinformatika, számítógépes modellezés, funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás

1.helyezés:
Rehó Bálint
Magreceptorok mobilitásának és dimerizációs paramétereinek kombinált  vizsgálata Selective Plane Illumination Microscopy felhasználásával
2.helyezés:
Gyöngy Zsuzsanna
Az ABCG2 konformáció változásainak vizsgálata
3.helyezés:
Kovács Viktória
A rádiófrekvenciás sugárzás biológiai hatásának vizsgálata emlős sejtekben
4.helyezés:
Kiss Ádám János
A COX-2 szerepe a 2-AG sejtszintű hatásainak modulálásában gerincvelői asztrocitákban
5.helyezés:
Tóth Andrea
Hipoxia, mint kóroki tényező az intima kalcifikáció patogenezisében
6.helyezés:
Fricz Nikolett
A XIII-as véralvadási faktor hatása a vaszkuláris simaizomsejtek thrombospondin-1 és kollagén szekréciójára
7.helyezés:
Hoffka Gyula
Mikrobiális transzglutamináz vizsgálata hibrid QM/MM módszerekkel
8.helyezés:
Kenesei Ádám
Membránreceptor-összeszerelődés vizsgálata az ER-ben és a Golgiban
9.helyezés:
Nagy Tamás Milán
Diszulfidhidak UV-fotolízisét befolyásoló szerkezeti tulajdonságok vizsgálata  NMR-spektroszkópián alapuló molekulamodellezéssel
10.helyezés:
Magi József
A novel endokannabinoid oleoil-etanolamid hatásainak vizsgálata humán szebocitákon
11.helyezés:
Kiss Enikő Katalin
A dendritikus ingerületvezetés vizsgálata az Alzheimer-kór  és a frontotemporális demencia rTG4510-es taupathiás egérmodelljében
12.helyezés:
Ju Jee Hoon
DENDRITIC CELL GENERATION FROM INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS
13.helyezés:
Islai Anita
Primer adipocita sejtek hőtermelési kapacitásának vizsgálata
14.helyezés:
Sambo Victor Garba
THE ROLES OF A2A ADENOSINE RECEPTOR IN THE LYSOSOMAL TRAFFICKING OF MACROPHAGES
0.helyezés:
Szemere Zsuzsa Katalin
A T-2 mikotoxinok hatása a vázizom Ca2+ -homeosztázisára
 
Szekunder prevenció (családorvoslás, preventív medicina)

1.helyezés:
Sándor Alexandra
A maladaptív nappali álmodozás jelenségének vizsgálata átlagpopulációban
2.helyezés:
Tóth Kitti
A maladaptív nappali álmodozás egyes jellemzőinek vizsgálata pszichiátriai betegek körében
3.helyezés:
Szanyi Dorottya
Az egyensúlyfejlesztő Wii terápia alkalmazása stroke betegek rehabilitációjában
4.helyezés:
Balogh Cintia
Funkcionális meddőség az érzelmi leválás, a kötődési mintázat és házassági stressz tükrében
5.helyezés:
Kövesligeti Eszter
Az ülő életmód káros hatásainak vizsgálata óvodáskorúak és kisiskolások körében, intervencióval egybekötve
6.helyezés:
Fekete Eszter
Intervenció a stressz inkontinenciára vonatkozó ismeretek fejlesztésére ápolók körében
7.helyezés:
Kozák Márk
Szemészeti szűrővizsgálatok jelentősége diabéteszes betegek körében Magyarországon
8.helyezés:
Balogh Dóra Marietta
Az edukáció és az életmódváltás szerepe a 2-es típusú cukorbetegek kezelésében
9.helyezés:
Gergely Szilvia
Serdülőkorúak rizikómagatartását befolyásoló szociális tényezők
10.helyezés:
Szele Anna Szabina
Pszichomotoros fejlődési tesztek összehasonlító vizsgálata, és a fejlődés menetét befolyásoló tényezők
11.helyezés:
Luka Éva Flóra
A korai halálozás, mint a háziorvosok lehetséges indikátora
12.helyezés:
Éva Ferenc
A hipertóniás betegek gondozási hatékonyságát befolyásoló tényezők
13.helyezés:
Nyerges Ildikó
A várólistán lévő májelégtelen betegek pszichés állapota Magyarországon
14.helyezés:
Deák Máté Sándor
Kardio-metabolikus betegségekkel kapcsolatos preventív jellegű háziorvosi szolgáltatások igénybevétele hazánkban
15.helyezés:
Sugárné Márton Éva Tünde
Középiskolás diákok egészségmagatartásának és társas kapcsolódásának vizsgálata
 
Szülészet-nőgyógyászat

1.helyezés:
Ilyés Ágnes
Endokrin betegségek hatása a terhességre
2.helyezés:
Mihali Pál
Peritonealis mosófolyadékból szeparált makrofágok és monocyták superoxid-anion termelő funkciójának vizsgálata endometriosis betegségben
3.helyezés:
Stercel Olga
A primer műtét jelentősége a petefészekrákos betegek progressziómentes túlélésében - műtéti és túlélési paraméterek vizsgálata a DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján
4.helyezés:
Ujvári Béla
Platina alapú kemoterápiával elért progressziómentes túlélés alakulása petefészekrák második és harmadik vonalbeli kezelése során
5.helyezés:
Kicsák Henriett
A CA125 és HE4 kombinációjának lehetőségei és korlátai a petefészekrák, az endometriózis és az egyéb jóindulatú terimék differenciáldiagnosztikájában
6.helyezés:
Szép Anna
A császármetszés utáni hüvelyi szülés protektív faktorai
7.helyezés:
Szabó Richárd
Az endometrium carcinoma hasi és laparoscopos műtéti ellátásának összehasonlítása
8.helyezés:
Szénási Zsuzsanna
A hyperprolactinaemia etiológiájának, tünettanának és terápiájának vizsgálata
8.helyezés:
Vida Beáta
PARP IMMUNHISZTOKÉMIA ÉS BRCA STÁTUSZ ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA PETEFÉSZEKRÁKOS ESETEKBEN
10.helyezés:
Flesch Gordon Róbert
Lokálisan előrehaladott cervix carcinomában alkalmazott platina-bázisú neoadjuváns kemoterápia hatékonyságának értékelése
11.helyezés:
Ujvári Béla
Robson szerint osztályozott császármetszések típusainak szerepe a császármetszés-frekvencia növekedésében
12.helyezés:
Kovács Anna Rebeka
Granulociták és monociták fagocita funkciójának vizsgálata ovarium carcinomás betegeknél
12.helyezés:
Varga Alexandra
Az epitélium citomorfológiai változásai dysbiosis esetében
14.helyezés:
Tarcsa Zsanett
Az ultrahang szerepe a női vizelet inkontinencia diagnosztizálásában
 
Tercier prevenció (fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás)

1.helyezés:
Myburgh Jacobus Abraham
Effect of non-aligned versus conventional leg training on knee stability
2.helyezés:
Kerék Laura
Lebegő jóga szerepe a hanyagtartás kezelésében
3.helyezés:
Petró Zsófia
A hippoterápia hatása az egyensúlyra és az izomtónusra mozgásfejlődési zavarok esetén
4.helyezés:
Barkóczi Dóra
Alsó végtagi tengelyeltérések vizsgálata aktív táncosok körében
5.helyezés:
Hargitai Dóra
A scapularis dyskinesis vizsgálata és kezelése versenytáncosok körében
6.helyezés:
Essa Anes
Correlation between tight hamstrings and lower back pain
7.helyezés:
Essa Othman
Effect of reflex irradiation on the inferior shoulder instability
8.helyezés:
Tóth Réka
Kézfunkciók vizsgálata egészséges és paretikus/plégiás gyermekeknél
9.helyezés:
Müller Anita
Proprioceptív tréning, mint sérülés megelőzés eszköze kyokushin karatéban
10.helyezés:
Zsembery Dorottya
A térd sérülési mechanizmusának vizsgálata a női NB I-es kézilabda mezőnyben
11.helyezés:
Erdei Renáta
Proprioceptív és egyensúlyi tréning hatékonysága fiatal labdarúgók (U11-es korosztály) sérülésének megelőzésében
12.helyezés:
Dulavics Diána
A testtartást befolyásoló izmok állapotának és az egészséggel kapcsolatos ismereteinek egyéves utánkövetéses vizsgálata gyógytornászhallgatók körében
13.helyezés:
Rab Anita
A spondylitis ankylopoetica testtartásra és mobilitásra gyakorolt hatásának vizsgálata hagyományos módszerekkel és műszeresen
14.helyezés:
Szűcs Bettina
A testtartás és a gerinc frontalis síkú mobilitásának vizsgálata hagyományos módszerekkel és műszeresen spondylitis ankylopoeticában
15.helyezés:
Li Qiucheng
Assessment of the effectiveness of acupuncture to the patients with non-specific low back pain combined with exercise therapy

Hírek

Füvön és jégen
2018 augusztus 17. 11:07 (péntek)
Kancellári interjú a Mokkában
2018 augusztus 16. 12:46 (csütörtök)
A legjobb dartsosok Debrecenben
2018 augusztus 15. 12:19 (szerda)
Frontok indíthatják be a szülést
2018 augusztus 15. 09:37 (szerda)
Tudomány, tehetség, támogatás
2018 augusztus 13. 13:20 (hétfő)