Kiváló tudományos munkáért ösztöndíj

Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíj

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács (TDT) a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar és Egészségügyi Karok nevében Kiváló Tudományos Munkáért Ösztöndíjat hirdet meg a fenti karok hallgatói részére. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan regisztrált tudományos diákköri tag, akinek legalább egy elfogadott elsőszerzős pályamunkája vagy egy elsőszerzős in extenso közleménye van és a teljes felsőoktatási tanulmányai alatt (BSc és MSc együtt) legalább 4,0-ás kumulatív ösztöndíjindex-szel rendelkezik. Az ösztöndíjban nem részesülhetnek azok, akik az adott tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat (Köztársasági ösztöndíj) kapnak. A rangsor megállapításánál figyelembe veendő szempontok a következők: pályamunka közlemény (in extenso) TDK konferencia előadás/poszter tudományos kongresszusi előadás/poszter nyelvismeret. A pályázatot a regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni, majd a kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva, az egyes teljesítések igazolásával együtt kell ELEKTRONIKUSAN a TDT-hez (tdk@med.unideb.hu) eljuttatni. A levél tárgyának a következőt jelöljék meg: Kiváló tudományos munkáért ösztöndíj pályázat, és a pályázó hallgató neve. A javaslatot az Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar és Egészségügyi Karok dékánjai elé terjesztik, akik az adott kar anyagi lehetőségeinek megfelelően hozzák meg a végleges döntést mind a kiadott ösztöndíjak számával, mind pedig azok összegével kapcsolatban.

Pályázati űrlap: >> Űrlap<<

Hírek

Debreceni egyetemisták az olimpián
2021 július 29. 08:37 (csütörtök)
Díjazott egyetemista sportolók
2021 július 28. 07:32 (szerda)
Ha nyár, akkor Deja vu!
2021 július 27. 07:00 (kedd)
Az innovációról Palkovics Lászlóval
2021 július 22. 08:17 (csütörtök)
Programdömping az Egyetem Téren
2021 július 20. 15:26 (kedd)