Pályamunkák

VÁLTOZÁS a TDK pályamunkák leadásában:

Az elektronikus feltöltés után a hallgatók a feltöltés tényét kérem jelezzék e-mailben a tdk@med.unideb.hu címen, azt követően az ügyintézés (első oldal kinyomtatása ás aláíratása) központilag történik.

TDK pályamunka leadási határidők a 2019/20-as tanévben

Olyan TDK pályamunkák esetében, ahol cél az adott tanévben a diplomamunkaként való elfogadtatás, vagy a hallgató az adott tanévben előreláthatóan olyan pályazat benyújtását tervezi, vagy felvételizik, ahol az elfogadott TDK pályamunka feltétel, vagy előny, a 2020 júniusában államvizsgazó ÁOK osztatlan orvosképzésben tanulók számára 2020. február 19, a 2020 augusztusában, vagy novemberében államvizsgazó ÁOK osztatlan orvosképzésben tanulók számára 2020. április 2. Az ÁOK osztott képzésben tanuló hallgatók (ODA, molekuláris biológia, táplálkozástudomány, klinikai laboratóriumi kutató) pályamunka benyújtási határideje 2020. március 5. A Népegeszségügyi kar hallgatói számára a határidő szintén 2020. március 5. A Gyógyszerésztudományi kar, Fogorvostudományi kar és Egészségügyi kar hallgatói számára a TDK pályamunkák benyújtási határideje 2020. február 5.
A pályamunkákat KIZÁRÓLAG az elektronikus pályamunka feltöltési rendszerben kell benyújtani (http://tdk.lib.unideb.hu/). A feltöltést követően az elektronikus rendszer által generált előlapot kinyomtatva, az intézetvezető, a TDK felelős és a témavezető(k) aláírásával ellátva a TDK adminisztrátornak kell leadni (Derzsi Judit, ÁOK Tanulmányi Osztály, 103-as iroda) fenti határidőkig. A pályamunka csak akkor minősül benyújtottnak és a bírálati folyamat akkor veszi kezdetet, ha az aláírt előlap benyújtásra kerül.
Probléma esetén a TDT pályamunka ügyekkel foglalkozó titkára ad felvilágosítást (zsbereczky@med.unideb.hu)

Szempontok a pályamunka készítéséhez és értékeléséhez

>>Szempontok a pályamunka készítéséhez és értékeléséhez<<

Hírek

Minimális kapcsolat és tisztaság
2020 április 6. 10:18 (hétfő)
Áttörés az erdőssztyeppek kutatásában
2020 április 6. 08:51 (hétfő)
Intenzív terápiás E-learning képzés
2020 április 3. 17:16 (péntek)
Támogatás az orvosi egyetemeknek
2020 április 3. 11:41 (péntek)
Szívbetegek: kezelés és elkülönítés
2020 április 3. 08:31 (péntek)