Tudományos diákköri munka kezdőknek

Kurzus neve: Tudományos diákköri munka kezdőknek

Kurzus jellege: kötelezően választható az általános orvos képzésben
Kreditérték: 1 kredit
Tárgyat oktató tanszék: a TDT mindenkori oktatói elnökének intézete (jelenleg: Debreceni Egyetem Orvosi Vegytani Intézet)
A kurzus koordinátora: Dr. Erdődi Ferenc (erdodi@med.unideb.hu)
A tárgy felvételére ajánlott évfolyam: 1-6. (a TDK-s munka időtartama alatt)
Melyik félévben vehető fel a tárgy: 1. és 2.
Előfeltételek: A kurzus felvétele előtt a hallgatónak legyen TDK témavezetője.
Létszámfeltételek: -
Óraszám: a fogadóintézet munkacsoportjai által meghatározott óraszám és ütemezés, min. 1x2 óra/hét kutatómunka
Számonkérés módja: Az intézeten belül a 14. oktatási héten megvalósított szóbeli beszámoló, melyen jelen van az érintett intézet TDK felelőse és a TDT javaslata alapján egy másik intézet TDK felelőse is. A szóbeli beszámolókra meghívást kap a TDT egy oktató tagja is. A hallgató a beszámolón ismerteti az adott félévben elvégzett munka eredményeit és bemutatja a rendszeresen vezetett jegyzőkönyvét.
A vizsga értékelése: ötfokozatú jegy (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen)
A számonkérések lebonyolításának menetrendjéről a Tudományos Diákköri Tanács minden félév második felében rendelkezik és azt az érintettek tudomására hozza.

Hírek

Eredményes fehérjekutatások
2021 szeptember 20. 09:29 (hétfő)
RUR-rangsor: élen az orvosképzésben
2021 szeptember 20. 08:02 (hétfő)
A reumatológia újdonságai
2021 szeptember 17. 08:57 (péntek)
Sikeres sportolóit díjazta a DE
2021 szeptember 16. 08:31 (csütörtök)
Európai Egyetemi Játékok a DE-n
2021 szeptember 15. 13:51 (szerda)