Tagozatok

Tervezett tagozatok

Elméleti orvostudományok
Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia
Biofizika
Bioinformatika, számítógépes modellezés
Biokémia
Elektrofiziológia
Élettan, kórélettan
Farmakológia
Funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás
Genetika, genomika
Kísérletes immunológia, mikrobiológia
Kísérletes onkológia, jelátvitel
Molekuláris biológia
Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan
Sejtbiológia, sejtélettan
 
Klinikai orvostudományok:
 
Konzervatív orvostudományok
Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia
Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina
Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria
Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia

Operatív orvostudományok
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás
Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat
Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia
Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet
Traumatológia, ortopédia, idegsebészet

Gyógyszertudományok
Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia
Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás
 
Fogorvostudományok
 
Egészségtudományok
Egészségügyi szervezés és menedzsment
Képalkotó diagnosztikai analitika
Klinikai és elméleti epidemiológia
Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika
Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina
Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve
mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

Az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága a beérkezett nevezések témája és
száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki
(így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerzők a nevezés során megjelöltek). A
rendező intézmény a Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció
tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos
Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.
A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Orvos- és
Egészségtudományi Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén
keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2019. március 22-ig

 

Hírek

Minimális kapcsolat és tisztaság
2020 április 6. 10:18 (hétfő)
Áttörés az erdőssztyeppek kutatásában
2020 április 6. 08:51 (hétfő)
Intenzív terápiás E-learning képzés
2020 április 3. 17:16 (péntek)
Támogatás az orvosi egyetemeknek
2020 április 3. 11:41 (péntek)
Szívbetegek: kezelés és elkülönítés
2020 április 3. 08:31 (péntek)